Sari la conținut
Deviz si consultanță gratuită - 0742 150 655
Deviz si consultanță gratuită - 0742 150 655

Termeni și Condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a utiliza site-ul nostru. Utilizarea site-ului implică acceptarea acestor termeni și condiții.

Definiții

 • "Noi", "Firma", "Acoperiș pentru Tine" se referă la proprietarul site-ului, S.C. Apt Acoperiș S.R.L., J22/1338/2021, 44109272, cu sediul în Str. Spiru Haret, Nr. 1, Construcția C2, Mogoșești-siret, Jud. Iași, România.
 • "Site-ul" se referă la acoperispentrutine.ro și subdomeniile acestuia.
 • "Utilizatorul" se referă la orice persoană care accesează și utilizează site-ul nostru.

Utilizarea site-ului

 • Utilizatorii site-ului trebuie să aibă cel puțin 18 ani.
 • Utilizatorii site-ului sunt responsabili pentru asigurarea securității contului lor și pentru orice activitate care are loc în cadrul contului lor.
 • Utilizatorii site-ului trebuie să utilizeze site-ul în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
 • Orice utilizare abuzivă a site-ului sau a informațiilor prezentate pe acesta poate duce la acțiuni legale împotriva utilizatorului.

Drepturi de autor

 • Toate informațiile, conținutul și materialele prezentate pe site-ul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, design, logo-uri și software sunt proprietatea noastră sau a partenerilor noștri și sunt protejate de legile naționale și internaționale privind drepturile de autor.
 • Utilizatorii site-ului nu au permisiunea de a copia, reproduce, modifica, distribui sau utiliza informațiile sau materialele prezentate pe site-ul nostru în niciun fel, fără acordul scris prealabil din partea noastră.

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

 • Noi respectăm confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri, conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Informațiile cu caracter personal furnizate de utilizatori în cadrul site-ului nostru vor fi utilizate doar în scopul specific pentru care au fost furnizate.

Garanții și răspundere

 • Nu putem garanta că site-ul nostru va fi întotdeauna disponibil sau va fi lipsit de erori sau viruși.
 • Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice pierderi sau prejudicii suferite de utilizatori ca urmare a utilizării site-ului nostru sau a informațiilor furnizate pe acesta.
 • Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii si conditiile de utilizare a site-ului firmei.

Limitarea răspunderii

 • În nicio circumstanță firma nu va fi răspunzătoare față de client sau terțe părți pentru orice pierdere indirectă, inclusiv pierderea de profit, venituri, economii anticipate sau orice altă pierdere similară, sau pentru orice daune indirecte, indiferent de modul în care acestea au fost cauzate și indiferent de teorie (contract, delict sau altfel).
 • În cazul în care firma este găsită răspunzătoare față de client pentru orice pierdere directă, răspunderea totală a firmei nu va depăși suma plătită de client pentru produsul sau serviciul respectiv.

Forța majoră

 • Firma nu va fi considerată responsabilă pentru orice întârziere sau neexecutare a obligațiilor sale dacă acestea sunt cauzate de evenimente care sunt în afara controlului său rezonabil, inclusiv dar fără a se limita la cutremure, incendii, inundații, greve, războaie, tulburări civile, acțiuni guvernamentale sau alte evenimente de forță majoră.

Litigi

 • Acești termeni și condiții sunt guvernați de legile statului în care firma își are sediul. Orice litigiu între client și firmă va fi supus jurisdicției tribunalelor din același stat.

Contact

 • Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești termeni și condiții sau la orice alt aspect legat de serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact de pe site-ul web al firmei sau prin telefon la numărul afișat pe site.